Almene oplysningspligter

SKOV Advokater er medlem af Det Danske Advokatsamfund (www.advokatsamfundet.dk) og underlagt advokatsamfundets tilsyn og øvrige fastsatte regler for at drive advokatvirksomhed, samt medlem af brancheorganisationen Danske Advokater (www.danskeadvokater.com).

Alle advokater hos SKOV Advokater er beskikket som advokater af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet.

SKOV Advokater er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos Tryg A/S, og dette selskab har samtidig stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i.h.t. de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.