BOLIGREGULERINGSLOVENS § 5, STK. 2


Den 22. april 2020 blev der fremsat nye lovforslag, der bl.a. indeholder regler om en karensperiode for lejemål, der er gennemgribende forbedret.

Læs mere her