NY KONKURRENCELOV

Folketinget har vedtaget en ny konkurrencelov med omfattende ændringer, der har til formål at ensarte konkurrencereglerne på tværs af Europa.

Det sker ved implementering af et EU-direktiv kaldet ECN+

Særligt processerne, herunder håndhævelsen af de konkurrenceretlige regler har været i fokus og er ændret markant. Fremadrettet bliver det Konkurrencerådet, der skal tage stilling til overtrædelser af reglerne og udstede bøder, hvor det før var Bagmandspolitiet, der havde ansvaret. Det gælder dog alene for virksomheders overtrædelser, idet fysiske personers overtrædelse af konkurrenceloven fortsat hører under Bagmandspolitiets ansvarsområde.

Bødeniveauerne og udmålingsprincipperne er de samme som tidligere, hvorefter der tages hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed.

Der er som udgangspunkt et bødeloft på 10% af den gennemsnitlige omsætning for koncernen. I dag tager man udgangspunkt i omsætningen i de seneste tre regnskabsår, hvilket med den nye lov ændres til, at man alene kigger på det forudgående regnskabsår. Det kan være forbundet med store bøder at overtræde konkurrenceloven. Som virksomhed er det derfor vigtigt at have styr på konkurrencereglerne.

Loven træder i kraft den 4. marts 2021.

Se ændringerne her