FORÆLDELSE AF FORDRINGER

Højesteret har ved to afgørelser skabt klarhed over i hvilket omfang fordringer forældes, når fordringen har været indleveret til inddrivelse gennem fogedretten.

Se mere her