PERSONDATA VED OVERDRAGELSE AF FAST EJENDOM

Har du en udlejningsejendom, der skal sælges, og som er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt?

Så skal du, ud over opfyldelse af kriterierne i lejelovens §§ 100-105, også være særligt opmærksom på, hvad du udleverer af personoplysninger til lejerne i ejendommen i forbindelse med opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt, da du kan risikere at overtræde persondataforordningen.

Denne problemstilling har Datatilsynet for nylig behandlet, hvor sælger er blevet indstillet til en bøde på 150.000,00 kr. for manglende overholdelse af persondataforordningen i forbindelse med videregivelse af fortrolige og følsomme oplysninger om ejendommens lejere ved uddeling af tilbudsbrev og tilhørende materiale.

Såfremt du måtte være i tvivl om hvilke personoplysninger, der må udleveres i forbindelse med opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt, kan det anbefales at kontakte en professionel rådgiver, som kan bistå og vejlede dig igennem tilbudspligtsprocessen, for at opfylde lejelovens tilbudspligt og samtidig undgå at overtræde persondataforordningen.