PRODUKTGARANTI


Forbrugerklagenævnet har for nyligt truffet afgørelse i en principiel sag om anvendelse af brugte dele i forbindelse med en produktgaranti.

Læs mere her