SKØNHEDSHUSET ApS FÅR MEDHOLD
I PRINCIPIELLE SAGER

Retten i Kolding afsagde torsdag den 20. juni 2019 dom i sagerne mellem Skønhedshuset ApS og tre tidligere elever. Sagerne handlede om hvorvidt tre tidligere elever kunne kræve en godtgørelse på grund af påstået dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

 

Sagerne gav retten en mulighed for at træffe afgørelse om, hvorvidt erhvervsuddannelsesloven kunne udvides til at finde anvendelse på private uddannelser, der ellers ikke er omfattet af erhvervsuddannelsesloven.

 

Tre tidligere elever lagde sag an mod Skønhedshuset ved Retten i Kolding med krav om godtgørelse i forbindelse med en afbrydelse af deres uddannelser. Argumentet for afbrydelsen var, at der herskede et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

 

Der har været en tæt mediedækning af sagerne, ikke mindst af sagsøgernes anklager om de påståede arbejdsforhold hos Skønhedshuset.

 

Sagernes juridiske problemstillinger

Sagernes centrale problemstillinger omfattede, hvorvidt erhvervsuddannelsesloven kunne finde analog anvendelse på uddannelser, der ikke er omfattet af loven.

 

For de aktører der er omfattet af loven, er det ikke muligt at aftale, at loven ikke skal finde anvendelse. Endvidere er det ikke muligt for de aktører, der ikke er omfattet af loven at aftale, at loven skal finde anvendelse.

 

Anvendelsen af erstatningsansvarsloven var ligeledes et af sagernes centrale forhold. En godtgørelse for tort efter denne lov forudsætter, at der er sket en retsstridig krænkelse af frihed, fred, ære eller person.

 

Rettens afgørelse

Under sagernes forberedelse blev det besluttet, at sagerne skulle afgøres af tre dommere, idet sagerne var af principiel karakter.

Skønhedshuset, der var repræsenteret af advokat Lisa Baun Norup, blev frifundet i de tre sager for kravene om godtgørelse fra de tre tidligere elever.

 

De tre dommere gav enstemmigt Skønhedshuset medhold i, at uddannelserne hos Skønhedshuset ikke var omfattet af erhvervsuddannelsesloven, og at de tre sagsøgere ikke kunne støtte ret på en analogi af ­loven. Dette uanset om Skønhedshusets uddannelser har mange ligheder med uddannelser omfattet af erhvervsuddannelsesloven.

 

Retten fandt ligeledes, at der ikke var sket nogen krænkelse, der kunne føre til en godtgørelse efter erstatningsansvarsloven.

 

Tværtimod lagde retten til grund, at Skønhedshuset tog særligt hensyn og viste imødekommenhed over for de tidligere elevers individuelle ønsker, og at der ikke var et psykisk dårligt arbejdsmiljø hos Skønhedshuset.

For yderligere information om dommene eller ansættelsesretlige spørgsmål kontakt advokat Lisa Baun Norup