Lejekontrakter - ny typeformular A, 9. udgave

I forbindelse med den nye boliglejelovs ikrafttræden er der med virkning fra 1. juli 2015 autoriseret en ny typeformular. Denne skal således anvendes for boliglejeaftaler indgået efter 30. juni 2015 i situationer, hvor man tidligere anvendte blanketten benævnt typeformular A 8 fra 2001.

 

Se den her